Thứ Năm,08/12/2022 15:34:21 GMT +7

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

BXH Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1
Ai Cập
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Albania
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Algeria
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Andorra
0 0 0 0 0 0 0 0
5
Angola
0 0 0 0 0 0 0 0
6
Anh
0 0 0 0 0 0 0 0
7
Argentina
0 0 0 0 0 0 0 0
8
Armenia
0 0 0 0 0 0 0 0
9
Aruba
0 0 0 0 0 0 0 0
10
Arập Xêut
0 0 0 0 0 0 0 0
11
Australia
0 0 0 0 0 0 0 0
12
Azerbaijan
0 0 0 0 0 0 0 0
13
B.B.Ngà
0 0 0 0 0 0 0 0
14
B.D.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
15
B.Dortmund
0 0 0 0 0 0 0 0
16
Ba Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
17
Bahrain
0 0 0 0 0 0 0 0
18
Bangladesh
0 0 0 0 0 0 0 0
19
Belarus
0 0 0 0 0 0 0 0
20
Benin
0 0 0 0 0 0 0 0
21
Bolivia
0 0 0 0 0 0 0 0
22
Afghanistan
0 0 0 0 0 0 0 0
23
Bonaire
0 0 0 0 0 0 0 0
24
Alb. Niigata (JPN)
0 0 0 0 0 0 0 0
25
Botswana
0 0 0 0 0 0 0 0
26
Brazil
0 0 0 0 0 0 0 0
27
Brunei
0 0 0 0 0 0 0 0
28
Bulgaria
0 0 0 0 0 0 0 0
29
Anguilla
0 0 0 0 0 0 0 0
30
Burkina Faso
0 0 0 0 0 0 0 0
31
Burundi
0 0 0 0 0 0 0 0
32
Bỉ
0 0 0 0 0 0 0 0
33
CHDC Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
34
Cameroon
0 0 0 0 0 0 0 0
35
Campuchia
0 0 0 0 0 0 0 0
36
Canada
0 0 0 0 0 0 0 0
37
Cape Verde
0 0 0 0 0 0 0 0
38
Chile
0 0 0 0 0 0 0 0
39
Colombia
0 0 0 0 0 0 0 0
40
Comoros
0 0 0 0 0 0 0 0
41
Bahamas
0 0 0 0 0 0 0 0
42
Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
43
Costa Rica
0 0 0 0 0 0 0 0
44
Croatia
0 0 0 0 0 0 0 0
45
Cuba
0 0 0 0 0 0 0 0
46
Bosnia & Herz
0 0 0 0 0 0 0 0
47
Curacao
0 0 0 0 0 0 0 0
48
Dominican
0 0 0 0 0 0 0 0
49
Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0
50
El Salvador
0 0 0 0 0 0 0 0
51
Equatorial Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
52
Bắc Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
53
Estonia
0 0 0 0 0 0 0 0
54
Ethiopia
0 0 0 0 0 0 0 0
55
Fiji
0 0 0 0 0 0 0 0
56
Gabon
0 0 0 0 0 0 0 0
57
CH Trung Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
58
Gambia
0 0 0 0 0 0 0 0
59
Georgia
0 0 0 0 0 0 0 0
60
Ghana
0 0 0 0 0 0 0 0
61
Ghana B
0 0 0 0 0 0 0 0
62
Gibraltar
0 0 0 0 0 0 0 0
63
Grenada
0 0 0 0 0 0 0 0
64
Guatemala
0 0 0 0 0 0 0 0
65
Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
66
Guinea Bissau
0 0 0 0 0 0 0 0
67
Haiti
0 0 0 0 0 0 0 0
68
Honduras
0 0 0 0 0 0 0 0
69
Hungary
0 0 0 0 0 0 0 0
70
Daejeon Hana Citizen
0 0 0 0 0 0 0 0
71
Hy Lạp
0 0 0 0 0 0 0 0
72
Dominica
0 0 0 0 0 0 0 0
73
Hà Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
74
Hàn Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0
75
Hồng Kông
0 0 0 0 0 0 0 0
76
Eswatini
0 0 0 0 0 0 0 0
77
Iceland
0 0 0 0 0 0 0 0
78
Indonesia
0 0 0 0 0 0 0 0
79
Fiorentina
0 0 0 0 0 0 0 0
80
Iran
0 0 0 0 0 0 0 0
81
French St. Martin
0 0 0 0 0 0 0 0
82
Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
83
Israel
0 0 0 0 0 0 0 0
84
Italia
0 0 0 0 0 0 0 0
85
Jamaica
0 0 0 0 0 0 0 0
86
Jordan
0 0 0 0 0 0 0 0
87
Guadeloupe
0 0 0 0 0 0 0 0
88
Kazakhstan
0 0 0 0 0 0 0 0
89
Kosovo
0 0 0 0 0 0 0 0
90
Kuwait
0 0 0 0 0 0 0 0
91
Kyrgyzstan
0 0 0 0 0 0 0 0
92
Latvia
0 0 0 0 0 0 0 0
93
Guyana
0 0 0 0 0 0 0 0
94
Lebanon
0 0 0 0 0 0 0 0
95
Liberia
0 0 0 0 0 0 0 0
96
Libya
0 0 0 0 0 0 0 0
97
Liechtenstein
0 0 0 0 0 0 0 0
98
Lithuania
0 0 0 0 0 0 0 0
99
Luxembourg
0 0 0 0 0 0 0 0
100
Indonesia U23
0 0 0 0 0 0 0 0
101
Lào
0 0 0 0 0 0 0 0
102
Ma Rốc
0 0 0 0 0 0 0 0
103
Iraq U23
0 0 0 0 0 0 0 0
104
Ma Rốc B
0 0 0 0 0 0 0 0
105
Madagascar
0 0 0 0 0 0 0 0
106
Malaysia
0 0 0 0 0 0 0 0
107
Maldives
0 0 0 0 0 0 0 0
108
Mali
0 0 0 0 0 0 0 0
109
Malta
0 0 0 0 0 0 0 0
110
Martinique
0 0 0 0 0 0 0 0
111
Mauritania
0 0 0 0 0 0 0 0
112
Kyrgyzstan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
113
Mexico
0 0 0 0 0 0 0 0
114
Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0
115
Lazio
0 0 0 0 0 0 0 0
116
Moldova
0 0 0 0 0 0 0 0
117
Lesotho
0 0 0 0 0 0 0 0
118
Montenegro
0 0 0 0 0 0 0 0
119
Mozambique
0 0 0 0 0 0 0 0
120
Myanmar
0 0 0 0 0 0 0 0
121
Mỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
122
Na Uy
0 0 0 0 0 0 0 0
123
Nam Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
124
Lào U23
0 0 0 0 0 0 0 0
125
Nepal
0 0 0 0 0 0 0 0
126
M.gladbach
0 0 0 0 0 0 0 0
127
New Caledonia
0 0 0 0 0 0 0 0
128
Malawi
0 0 0 0 0 0 0 0
129
New Zealand
0 0 0 0 0 0 0 0
130
Malawi U20
0 0 0 0 0 0 0 0
131
Nga
0 0 0 0 0 0 0 0
132
Nhật Bản
0 0 0 0 0 0 0 0
133
Nicaragua
0 0 0 0 0 0 0 0
134
Niger
0 0 0 0 0 0 0 0
135
Mallorca
0 0 0 0 0 0 0 0
136
Nigeria
0 0 0 0 0 0 0 0
137
North Macedonia
0 0 0 0 0 0 0 0
138
Oman
0 0 0 0 0 0 0 0
139
Pakistan
0 0 0 0 0 0 0 0
140
Panama
0 0 0 0 0 0 0 0
141
Papua New Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
142
Peru
0 0 0 0 0 0 0 0
143
Mông Cổ
0 0 0 0 0 0 0 0
144
Paraguay
0 0 0 0 0 0 0 0
145
Philippines
0 0 0 0 0 0 0 0
146
Phần Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
147
Qatar
0 0 0 0 0 0 0 0
148
Romania
0 0 0 0 0 0 0 0
149
Namibia
0 0 0 0 0 0 0 0
150
Rwanda
0 0 0 0 0 0 0 0
151
Necaxa
0 0 0 0 0 0 0 0
152
San Marino
0 0 0 0 0 0 0 0
153
Scotland
0 0 0 0 0 0 0 0
154
Senegal
0 0 0 0 0 0 0 0
155
Serbia
0 0 0 0 0 0 0 0
156
Seychelles
0 0 0 0 0 0 0 0
157
Sierra Leone
0 0 0 0 0 0 0 0
158
Palestine
0 0 0 0 0 0 0 0
159
Singapore
0 0 0 0 0 0 0 0
160
Slovakia
0 0 0 0 0 0 0 0
161
Slovenia
0 0 0 0 0 0 0 0
162
Pháp
0 0 0 0 0 0 0 0
163
Solomon Islands
0 0 0 0 0 0 0 0
164
St.Lucia
0 0 0 0 0 0 0 0
165
St.Vincent
0 0 0 0 0 0 0 0
166
Sudan
0 0 0 0 0 0 0 0
167
Suriname
0 0 0 0 0 0 0 0
168
Séc
0 0 0 0 0 0 0 0
169
Síp
0 0 0 0 0 0 0 0
170
Tajikistan
0 0 0 0 0 0 0 0
171
Tanzania
0 0 0 0 0 0 0 0
172
Thái Lan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
173
Thụy Sỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
174
Sri Lanka
0 0 0 0 0 0 0 0
175
Thụy Điển
0 0 0 0 0 0 0 0
176
Trinidad & T.
0 0 0 0 0 0 0 0
177
Tunisia
0 0 0 0 0 0 0 0
178
Uganda
0 0 0 0 0 0 0 0
179
Uruguay
0 0 0 0 0 0 0 0
180
Vanuatu
0 0 0 0 0 0 0 0
181
Vanuatu U20
0 0 0 0 0 0 0 0
182
Venezuela
0 0 0 0 0 0 0 0
183
Syria
0 0 0 0 0 0 0 0
184
T.B.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
185
Tajikistan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
186
T.N.Kỳ
0 0 0 0 0 0 0 0
187
Thái Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
188
Togo
0 0 0 0 0 0 0 0
189
UAE
0 0 0 0 0 0 0 0
190
Uzbekistan
0 0 0 0 0 0 0 0
191
Vanuatu U23
0 0 0 0 0 0 0 0
192
Trinidad &T. U20
0 0 0 0 0 0 0 0
193
Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0
194
WS Wanderers
0 0 0 0 0 0 0 0
195
Turkmenistan
0 0 0 0 0 0 0 0
196
Zambia
0 0 0 0 0 0 0 0
197
Turks & Caicos
0 0 0 0 0 0 0 0
198
Áo
0 0 0 0 0 0 0 0
199
Đan Mạch
0 0 0 0 0 0 0 0
200
Ukraina
0 0 0 0 0 0 0 0
201
Đài Loan
0 0 0 0 0 0 0 0
202
Đảo Faroe
0 0 0 0 0 0 0 0
203
Đức
0 0 0 0 0 0 0 0
204
Ấn Độ
0 0 0 0 0 0 0 0
205
Wales
0 0 0 0 0 0 0 0
206
Đông Timo U23
0 0 0 0 0 0 0 0
207
Barbados
1 0 0 1 0 1 -1 0
208
Mauritius
1 0 0 1 0 1 -1 0
209
South Sudan
2 0 0 2 1 5 -4 0
210
Belize
1 0 0 1 0 4 -4 0
211
Đông Timo
2 0 0 2 1 7 -6 0

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website lichthidau.vn của chúng tôi.