Thứ Tư,17/08/2022 04:26:05 GMT +7

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

BXH Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1
Hàn Quốc
2 2 0 0 9 1 8 6
2
Indonesia
2 2 0 0 7 1 6 6
3
Jordan
2 2 0 0 5 2 3 6
4
Peru
2 1 1 0 4 1 3 4
5
Uganda
3 1 1 1 5 6 -1 4
6
Bolivia
1 1 0 0 5 0 5 3
7
Nicaragua
1 1 0 0 4 0 4 3
8
Algeria
1 1 0 0 3 0 3 3
9
Uzbekistan
1 1 0 0 3 0 3 3
10
Bahrain
1 1 0 0 3 1 2 3
11
Kuwait
1 1 0 0 2 0 2 3
12
Rwanda
2 1 0 1 3 2 1 3
13
Colombia
1 1 0 0 2 1 1 3
14
Nepal
1 1 0 0 1 0 1 3
15
Suriname
1 1 0 0 1 0 1 3
16
Guinea
2 1 0 1 2 3 -1 3
17
Gabon
1 0 1 0 1 1 0 1
18
Mauritania
1 0 1 0 1 1 0 1
19
Panama
1 0 1 0 1 1 0 1
20
Iceland
2 0 1 1 2 6 -4 1
21
Afghanistan
0 0 0 0 0 0 0 0
22
Ai Cập
0 0 0 0 0 0 0 0
23
Alb. Niigata (JPN)
0 0 0 0 0 0 0 0
24
Albania
0 0 0 0 0 0 0 0
25
Andorra
0 0 0 0 0 0 0 0
26
Angola
0 0 0 0 0 0 0 0
27
Anguilla
0 0 0 0 0 0 0 0
28
Anh
0 0 0 0 0 0 0 0
29
Argentina
0 0 0 0 0 0 0 0
30
Armenia
0 0 0 0 0 0 0 0
31
Arập Xêut
0 0 0 0 0 0 0 0
32
Australia
0 0 0 0 0 0 0 0
33
Azerbaijan
0 0 0 0 0 0 0 0
34
B.B.Ngà
0 0 0 0 0 0 0 0
35
B.D.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
36
Ba Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
37
Bahamas
0 0 0 0 0 0 0 0
38
Bangladesh
0 0 0 0 0 0 0 0
39
Belarus
0 0 0 0 0 0 0 0
40
Benin
0 0 0 0 0 0 0 0
41
Bosnia & Herz
0 0 0 0 0 0 0 0
42
Botswana
0 0 0 0 0 0 0 0
43
Brazil
0 0 0 0 0 0 0 0
44
Brunei
0 0 0 0 0 0 0 0
45
Bulgaria
0 0 0 0 0 0 0 0
46
Burundi
0 0 0 0 0 0 0 0
47
Bắc Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
48
Bỉ
0 0 0 0 0 0 0 0
49
Burkina Faso
0 0 0 0 0 0 0 0
50
CH Trung Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
51
CHDC Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
52
Campuchia
0 0 0 0 0 0 0 0
53
Canada
0 0 0 0 0 0 0 0
54
Cape Verde
0 0 0 0 0 0 0 0
55
Chile
0 0 0 0 0 0 0 0
56
Comoros
0 0 0 0 0 0 0 0
57
Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
58
Costa Rica
0 0 0 0 0 0 0 0
59
Croatia
0 0 0 0 0 0 0 0
60
Cuba
0 0 0 0 0 0 0 0
61
Curacao
0 0 0 0 0 0 0 0
62
Daejeon Hana Citizen
0 0 0 0 0 0 0 0
63
Dominica
0 0 0 0 0 0 0 0
64
Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0
65
Equatorial Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
66
Estonia
0 0 0 0 0 0 0 0
67
Eswatini
0 0 0 0 0 0 0 0
68
Ethiopia
0 0 0 0 0 0 0 0
69
Fiorentina
0 0 0 0 0 0 0 0
70
French St. Martin
0 0 0 0 0 0 0 0
71
Gambia
0 0 0 0 0 0 0 0
72
Georgia
0 0 0 0 0 0 0 0
73
Gibraltar
0 0 0 0 0 0 0 0
74
Grenada
0 0 0 0 0 0 0 0
75
Guadeloupe
0 0 0 0 0 0 0 0
76
Guatemala
0 0 0 0 0 0 0 0
77
El Salvador
0 0 0 0 0 0 0 0
78
Guinea Bissau
0 0 0 0 0 0 0 0
79
Guyana
0 0 0 0 0 0 0 0
80
Haiti
0 0 0 0 0 0 0 0
81
Hungary
0 0 0 0 0 0 0 0
82
Hy Lạp
0 0 0 0 0 0 0 0
83
Hà Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
84
Hồng Kông
0 0 0 0 0 0 0 0
85
Indonesia U23
0 0 0 0 0 0 0 0
86
Iran
0 0 0 0 0 0 0 0
87
Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0
88
Iraq U23
0 0 0 0 0 0 0 0
89
Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
90
Israel
0 0 0 0 0 0 0 0
91
Italia
0 0 0 0 0 0 0 0
92
Kazakhstan
0 0 0 0 0 0 0 0
93
Kosovo
0 0 0 0 0 0 0 0
94
Kyrgyzstan
0 0 0 0 0 0 0 0
95
Kyrgyzstan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
96
Latvia
0 0 0 0 0 0 0 0
97
Lazio
0 0 0 0 0 0 0 0
98
Lesotho
0 0 0 0 0 0 0 0
99
Liberia
0 0 0 0 0 0 0 0
100
Liechtenstein
0 0 0 0 0 0 0 0
101
Lithuania
0 0 0 0 0 0 0 0
102
Luxembourg
0 0 0 0 0 0 0 0
103
Lào
0 0 0 0 0 0 0 0
104
Lào U23
0 0 0 0 0 0 0 0
105
M.gladbach
0 0 0 0 0 0 0 0
106
Ma Rốc
0 0 0 0 0 0 0 0
107
Malawi
0 0 0 0 0 0 0 0
108
Malawi U20
0 0 0 0 0 0 0 0
109
Malaysia
0 0 0 0 0 0 0 0
110
Maldives
0 0 0 0 0 0 0 0
111
Mali
0 0 0 0 0 0 0 0
112
Mallorca
0 0 0 0 0 0 0 0
113
Malta
0 0 0 0 0 0 0 0
114
Martinique
0 0 0 0 0 0 0 0
115
Mexico
0 0 0 0 0 0 0 0
116
Montenegro
0 0 0 0 0 0 0 0
117
Mozambique
0 0 0 0 0 0 0 0
118
Myanmar
0 0 0 0 0 0 0 0
119
Mông Cổ
0 0 0 0 0 0 0 0
120
Mỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
121
Na Uy
0 0 0 0 0 0 0 0
122
Nam Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
123
Namibia
0 0 0 0 0 0 0 0
124
Necaxa
0 0 0 0 0 0 0 0
125
Nhật Bản
0 0 0 0 0 0 0 0
126
Niger
0 0 0 0 0 0 0 0
127
Nigeria
0 0 0 0 0 0 0 0
128
Oman
0 0 0 0 0 0 0 0
129
Pakistan
0 0 0 0 0 0 0 0
130
Palestine
0 0 0 0 0 0 0 0
131
Paraguay
0 0 0 0 0 0 0 0
132
Philippines
0 0 0 0 0 0 0 0
133
Pháp
0 0 0 0 0 0 0 0
134
Phần Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
135
Qatar
0 0 0 0 0 0 0 0
136
Romania
0 0 0 0 0 0 0 0
137
San Marino
0 0 0 0 0 0 0 0
138
Scotland
0 0 0 0 0 0 0 0
139
Serbia
0 0 0 0 0 0 0 0
140
Seychelles
0 0 0 0 0 0 0 0
141
Sierra Leone
0 0 0 0 0 0 0 0
142
Singapore
0 0 0 0 0 0 0 0
143
Slovakia
0 0 0 0 0 0 0 0
144
Slovenia
0 0 0 0 0 0 0 0
145
Sri Lanka
0 0 0 0 0 0 0 0
146
St.Lucia
0 0 0 0 0 0 0 0
147
St.Vincent
0 0 0 0 0 0 0 0
148
Sudan
0 0 0 0 0 0 0 0
149
Syria
0 0 0 0 0 0 0 0
150
Séc
0 0 0 0 0 0 0 0
151
T.B.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
152
T.N.Kỳ
0 0 0 0 0 0 0 0
153
Tajikistan
0 0 0 0 0 0 0 0
154
Tajikistan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
155
Tanzania
0 0 0 0 0 0 0 0
156
Thái Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
157
Thụy Sỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
158
Thụy Điển
0 0 0 0 0 0 0 0
159
Togo
0 0 0 0 0 0 0 0
160
Trinidad &T. U20
0 0 0 0 0 0 0 0
161
Tunisia
0 0 0 0 0 0 0 0
162
Turkmenistan
0 0 0 0 0 0 0 0
163
Turks & Caicos
0 0 0 0 0 0 0 0
164
UAE
0 0 0 0 0 0 0 0
165
Ukraina
0 0 0 0 0 0 0 0
166
Uruguay
0 0 0 0 0 0 0 0
167
Venezuela
0 0 0 0 0 0 0 0
168
Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0
169
Wales
0 0 0 0 0 0 0 0
170
Zambia
0 0 0 0 0 0 0 0
171
Áo
0 0 0 0 0 0 0 0
172
Đan Mạch
0 0 0 0 0 0 0 0
173
Đông Timo U23
0 0 0 0 0 0 0 0
174
Đảo Faroe
0 0 0 0 0 0 0 0
175
Đức
0 0 0 0 0 0 0 0
176
Ấn Độ
0 0 0 0 0 0 0 0
177
Honduras
1 0 0 1 1 2 -1 0
178
Barbados
1 0 0 1 0 1 -1 0
179
Mauritius
1 0 0 1 0 1 -1 0
180
New Zealand
1 0 0 1 1 3 -2 0
181
Libya
1 0 0 1 0 2 -2 0
182
Ghana
1 0 0 1 0 3 -3 0
183
Jamaica
1 0 0 1 0 3 -3 0
184
South Sudan
2 0 0 2 1 5 -4 0
185
Belize
1 0 0 1 0 4 -4 0
186
Moldova
2 0 0 2 2 7 -5 0
187
Trinidad & T.
1 0 0 1 0 5 -5 0
188
Đông Timo
2 0 0 2 1 7 -6 0

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website lichthidau.vn của chúng tôi.