Chủ Nhật,28/05/2023 18:58:16 GMT +7

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

BXH Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1
Thụy Điển
2 2 0 0 4 1 3 6
2
Estonia
2 1 1 0 2 1 1 4
3
Trinidad & T.
1 1 0 0 2 0 2 3
4
Serbia
1 1 0 0 2 1 1 3
5
LKS Lodz
1 0 1 0 1 1 0 1
6
Tajikistan U21
1 0 1 0 1 1 0 1
7
Colombia
1 0 1 0 0 0 0 1
8
Iceland
2 0 1 1 2 3 -1 1
9
Mỹ
2 0 1 1 1 2 -1 1
10
Ai Cập
0 0 0 0 0 0 0 0
11
Albania
0 0 0 0 0 0 0 0
12
Algeria
0 0 0 0 0 0 0 0
13
Andorra
0 0 0 0 0 0 0 0
14
Angola
0 0 0 0 0 0 0 0
15
Anh
0 0 0 0 0 0 0 0
16
Argentina
0 0 0 0 0 0 0 0
17
Armenia
0 0 0 0 0 0 0 0
18
Aruba
0 0 0 0 0 0 0 0
19
Arập Xêut
0 0 0 0 0 0 0 0
20
Australia
0 0 0 0 0 0 0 0
21
Afghanistan
0 0 0 0 0 0 0 0
22
Azerbaijan
0 0 0 0 0 0 0 0
23
B.B.Ngà
0 0 0 0 0 0 0 0
24
B.D.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
25
Alb. Niigata (JPN)
0 0 0 0 0 0 0 0
26
B.Dortmund
0 0 0 0 0 0 0 0
27
Ba Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
28
Bangladesh
0 0 0 0 0 0 0 0
29
Barbados
0 0 0 0 0 0 0 0
30
Anguilla
0 0 0 0 0 0 0 0
31
Belarus
0 0 0 0 0 0 0 0
32
Benin
0 0 0 0 0 0 0 0
33
Bhutan
0 0 0 0 0 0 0 0
34
Bolivia
0 0 0 0 0 0 0 0
35
Botswana
0 0 0 0 0 0 0 0
36
Brazil
0 0 0 0 0 0 0 0
37
Brunei
0 0 0 0 0 0 0 0
38
Burkina Faso
0 0 0 0 0 0 0 0
39
Burundi
0 0 0 0 0 0 0 0
40
Bỉ
0 0 0 0 0 0 0 0
41
Bahamas
0 0 0 0 0 0 0 0
42
CHDC Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
43
Cameroon
0 0 0 0 0 0 0 0
44
Campuchia
0 0 0 0 0 0 0 0
45
Bosnia & Herz
0 0 0 0 0 0 0 0
46
Canada
0 0 0 0 0 0 0 0
47
Cape Verde
0 0 0 0 0 0 0 0
48
Bahrain
0 0 0 0 0 0 0 0
49
Bonaire
0 0 0 0 0 0 0 0
50
Bulgaria
0 0 0 0 0 0 0 0
51
Cartagena B
0 0 0 0 0 0 0 0
52
Bắc Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
53
Chile
0 0 0 0 0 0 0 0
54
Comoros
0 0 0 0 0 0 0 0
55
Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
56
CH Trung Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
57
Costa Rica
0 0 0 0 0 0 0 0
58
Croatia
0 0 0 0 0 0 0 0
59
Cuba
0 0 0 0 0 0 0 0
60
Curacao
0 0 0 0 0 0 0 0
61
Dominican
0 0 0 0 0 0 0 0
62
Dubai City Club
0 0 0 0 0 0 0 0
63
EIF Ekenas
0 0 0 0 0 0 0 0
64
Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0
65
El Salvador
0 0 0 0 0 0 0 0
66
Equatorial Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
67
Ethiopia
0 0 0 0 0 0 0 0
68
Fiji
0 0 0 0 0 0 0 0
69
Fiji U20
0 0 0 0 0 0 0 0
70
Daejeon Hana Citizen
0 0 0 0 0 0 0 0
71
Dominica
0 0 0 0 0 0 0 0
72
French Guiana
0 0 0 0 0 0 0 0
73
Gabon
0 0 0 0 0 0 0 0
74
Gambia
0 0 0 0 0 0 0 0
75
Georgia
0 0 0 0 0 0 0 0
76
Ghana
0 0 0 0 0 0 0 0
77
Eswatini
0 0 0 0 0 0 0 0
78
Ghana B
0 0 0 0 0 0 0 0
79
Gibraltar
0 0 0 0 0 0 0 0
80
Fiorentina
0 0 0 0 0 0 0 0
81
Grenada
0 0 0 0 0 0 0 0
82
French St. Martin
0 0 0 0 0 0 0 0
83
Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
84
Guinea Bissau
0 0 0 0 0 0 0 0
85
Haiti
0 0 0 0 0 0 0 0
86
Honduras
0 0 0 0 0 0 0 0
87
Guatemala
0 0 0 0 0 0 0 0
88
Guadeloupe
0 0 0 0 0 0 0 0
89
Hungary
0 0 0 0 0 0 0 0
90
Hy Lạp
0 0 0 0 0 0 0 0
91
Hà Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
92
Guyana
0 0 0 0 0 0 0 0
93
Hàn Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0
94
Hàn Quốc U20
0 0 0 0 0 0 0 0
95
Hồng Kông
0 0 0 0 0 0 0 0
96
Indonesia
0 0 0 0 0 0 0 0
97
Inter Turku
0 0 0 0 0 0 0 0
98
Iran
0 0 0 0 0 0 0 0
99
Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0
100
Indonesia U23
0 0 0 0 0 0 0 0
101
Israel
0 0 0 0 0 0 0 0
102
Italia
0 0 0 0 0 0 0 0
103
Jamaica
0 0 0 0 0 0 0 0
104
Iraq U23
0 0 0 0 0 0 0 0
105
Jordan
0 0 0 0 0 0 0 0
106
Kenya
0 0 0 0 0 0 0 0
107
Kuwait
0 0 0 0 0 0 0 0
108
Kyrgyzstan
0 0 0 0 0 0 0 0
109
Latvia
0 0 0 0 0 0 0 0
110
Lesotho
0 0 0 0 0 0 0 0
111
Liberia
0 0 0 0 0 0 0 0
112
Kyrgyzstan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
113
Libya
0 0 0 0 0 0 0 0
114
Lithuania
0 0 0 0 0 0 0 0
115
Lazio
0 0 0 0 0 0 0 0
116
Lào
0 0 0 0 0 0 0 0
117
Ma Rốc
0 0 0 0 0 0 0 0
118
Ma Rốc B
0 0 0 0 0 0 0 0
119
Ma cao
0 0 0 0 0 0 0 0
120
Maldives
0 0 0 0 0 0 0 0
121
Mali
0 0 0 0 0 0 0 0
122
Lào U23
0 0 0 0 0 0 0 0
123
Mauritania
0 0 0 0 0 0 0 0
124
Mexico
0 0 0 0 0 0 0 0
125
M.gladbach
0 0 0 0 0 0 0 0
126
Montenegro
0 0 0 0 0 0 0 0
127
Nam Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
128
Mozambique
0 0 0 0 0 0 0 0
129
Malawi U20
0 0 0 0 0 0 0 0
130
Mông Cổ
0 0 0 0 0 0 0 0
131
Na Uy
0 0 0 0 0 0 0 0
132
Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
133
Mallorca
0 0 0 0 0 0 0 0
134
Luxembourg
0 0 0 0 0 0 0 0
135
Myanmar
0 0 0 0 0 0 0 0
136
Nepal
0 0 0 0 0 0 0 0
137
New Zealand
0 0 0 0 0 0 0 0
138
Nga
0 0 0 0 0 0 0 0
139
Nhật Bản
0 0 0 0 0 0 0 0
140
Nicaragua
0 0 0 0 0 0 0 0
141
Niger
0 0 0 0 0 0 0 0
142
Pakistan
0 0 0 0 0 0 0 0
143
Palestine
0 0 0 0 0 0 0 0
144
Panama
0 0 0 0 0 0 0 0
145
Papua New Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
146
Namibia
0 0 0 0 0 0 0 0
147
Necaxa
0 0 0 0 0 0 0 0
148
Paraguay
0 0 0 0 0 0 0 0
149
Romania
0 0 0 0 0 0 0 0
150
Rwanda
0 0 0 0 0 0 0 0
151
San Marino
0 0 0 0 0 0 0 0
152
Senegal
0 0 0 0 0 0 0 0
153
Seychelles
0 0 0 0 0 0 0 0
154
Singapore
0 0 0 0 0 0 0 0
155
Slovakia
0 0 0 0 0 0 0 0
156
Solomon Islands
0 0 0 0 0 0 0 0
157
Pháp
0 0 0 0 0 0 0 0
158
St.Vincent
0 0 0 0 0 0 0 0
159
Suriname
0 0 0 0 0 0 0 0
160
T.N.Kỳ
0 0 0 0 0 0 0 0
161
Scotland
0 0 0 0 0 0 0 0
162
Sierra Leone
0 0 0 0 0 0 0 0
163
Séc
0 0 0 0 0 0 0 0
164
Síp
0 0 0 0 0 0 0 0
165
T.B.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
166
Tahiti
0 0 0 0 0 0 0 0
167
New Caledonia
0 0 0 0 0 0 0 0
168
St.Lucia
0 0 0 0 0 0 0 0
169
Tajikistan
0 0 0 0 0 0 0 0
170
Sri Lanka
0 0 0 0 0 0 0 0
171
Tanzania
0 0 0 0 0 0 0 0
172
Thái Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
173
Thái Lan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
174
Thụy Sỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
175
Togo
0 0 0 0 0 0 0 0
176
Trung Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0
177
Tunisia
0 0 0 0 0 0 0 0
178
Turkmenistan
0 0 0 0 0 0 0 0
179
UAE
0 0 0 0 0 0 0 0
180
Kazakhstan
0 0 0 0 0 0 0 0
181
Tajikistan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
182
Kosovo
0 0 0 0 0 0 0 0
183
Lebanon
0 0 0 0 0 0 0 0
184
Liechtenstein
0 0 0 0 0 0 0 0
185
Madagascar
0 0 0 0 0 0 0 0
186
Malawi
0 0 0 0 0 0 0 0
187
Trinidad &T. U20
0 0 0 0 0 0 0 0
188
Malaysia
0 0 0 0 0 0 0 0
189
Malta
0 0 0 0 0 0 0 0
190
Martinique
0 0 0 0 0 0 0 0
191
Moldova
0 0 0 0 0 0 0 0
192
Turks & Caicos
0 0 0 0 0 0 0 0
193
Nigeria
0 0 0 0 0 0 0 0
194
North Macedonia
0 0 0 0 0 0 0 0
195
Ukraina
0 0 0 0 0 0 0 0
196
Oman
0 0 0 0 0 0 0 0
197
Peru
0 0 0 0 0 0 0 0
198
Philippines
0 0 0 0 0 0 0 0
199
Qatar
0 0 0 0 0 0 0 0
200
Wales
0 0 0 0 0 0 0 0
201
Slovenia
0 0 0 0 0 0 0 0
202
Sudan
0 0 0 0 0 0 0 0
203
Uzbekistan
0 0 0 0 0 0 0 0
204
Đông Timo U23
0 0 0 0 0 0 0 0
205
Vanuatu U20
0 0 0 0 0 0 0 0
206
Vanuatu U23
0 0 0 0 0 0 0 0
207
Venezuela
0 0 0 0 0 0 0 0
208
Syria
0 0 0 0 0 0 0 0
209
Uganda
0 0 0 0 0 0 0 0
210
Uruguay
0 0 0 0 0 0 0 0
211
Mauritius
1 0 0 1 0 1 -1 0
212
Vanuatu
0 0 0 0 0 0 0 0
213
Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0
214
WS Wanderers
0 0 0 0 0 0 0 0
215
Zambia
0 0 0 0 0 0 0 0
216
Áo
0 0 0 0 0 0 0 0
217
South Sudan
2 0 0 2 1 5 -4 0
218
Đan Mạch
0 0 0 0 0 0 0 0
219
Đài Loan
0 0 0 0 0 0 0 0
220
Belize
1 0 0 1 0 4 -4 0
221
Đảo Faroe
0 0 0 0 0 0 0 0
222
Đức
0 0 0 0 0 0 0 0
223
Ấn Độ
0 0 0 0 0 0 0 0
224
Đông Timo
2 0 0 2 1 7 -6 0
225
Saint Martin
1 0 0 1 0 2 -2 0
226
Phần Lan
2 0 0 2 0 3 -3 0

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website lichthidau.vn của chúng tôi.